02 887 0272  I sales@networksure.co.th

Wireless

Cisco Aironet 1040 Series

AIR-LAP1042N-A-K9 Price: 17,740 THB
Description: Cisco 1040 Access Point AIR-LAP1042N-A-K9 802.11a/g/n Fixed Unified AP; Int Ant; A Reg Domain

AIR-LAP1042N-C-K9 Price: 17,740 THB
Description: Cisco 1040 Access Point AIR-LAP1042N-C-K9 802.11a/g/n Fixed Unified AP; Int Ant; C Reg Domain

AIR-LAP1042N-E-K9 Price: 17,740 THB
Description: Cisco 1040 Access Point AIR-LAP1042N-E-K9 802.11a/g/n Fixed Unified AP; Int Ant; E Reg Domain

AIR-LAP1042N-I-K9 Price: 17,740 THB
Description: Cisco 1040 Access Point AIR-LAP1042N-I-K9 802.11a/g/n Fixed Unified AP; Int Ant; I Reg Domain

AIR-LAP1042-IK9-10 Price: 177,500 THB
Description: Cisco 1040 Access Point AIR-LAP1042-IK9-10 802.11a/g/n Fixed Unified AP; Int Ant; I Reg Domain, 10 APs

AIR-LAP1042-KK9-10 Price: 177,500 THB
Description: Cisco 1040 Access Point AIR-LAP1042-KK9-10 802.11a/g/n Fixed Unified AP; Int Ant; K Reg Domain, 10 APs

AIR-LAP1042-NK9-10 Price: 177,500 THB
Description: Cisco 1040 Access Point AIR-LAP1042-NK9-10 802.11a/g/n Fixed Unified AP; Int Ant; N Reg Domain, 10 APs

AIR-LAP1042-PK9-10 Price: 177,500 THB
Description: Cisco 1040 Access Point AIR-LAP1042-PK9-10 802.11a/g/n Fixed Unified AP; Int Ant; P Reg Domain, 10 APs

AIR-LAP1042-SK9-10 Price: 177,500 THB
Description: Cisco 1040 Access Point AIR-LAP1042-SK9-10 802.11a/g/n Fixed Unified AP; Int Ant; S Reg Domain, 10 APs

AIR-LAP1042-TK9-10 Price: 177,500 THB
Description: Cisco 1040 Access Point AIR-LAP1042-TK9-10 802.11a/g/n Fixed Unified AP; Int Ant; T Reg Domain, 10 APs

AIR-AP1042-TK9-5 Price: 88,730 THB
Description: Cisco 1040 Access Point AIR-AP1042-TK9-5 802.11a/g/n Stand AP Integrated Antennas T Cnfg, 5 APs

AIR-AP1042-AK9-5 Price: 88,730 THB
Description: Cisco 1040 Access Point AIR-AP1042-AK9-5 802.11a/g/n Stand AP Integrated Antennas A Cnfg, 5 APs

AIR-AP1042-CK9-5 Price: 88,730 THB
Description: Cisco 1040 Access Point AIR-AP1042-CK9-5 802.11a/g/n Stand AP Integrated Antennas C Cnfg, 5 APs

AIR-AP1042-EK9-5 Price: 88,730 THB
Description: Cisco 1040 Access Point AIR-AP1042-EK9-5 802.11a/g/n Stand AP Integrated Antennas E Cnfg, 5 APs

AIR-AP1042-IK9-5 Price: 88,730 THB
Description: Cisco 1040 Access Point AIR-AP1042-IK9-5 802.11a/g/n Stand AP Integrated Antennas I Cnfg, 5 APs

AIR-AP1042-KK9-5 Price: 88,730 THB
Description: Cisco 1040 Access Point AIR-AP1042-KK9-5 802.11a/g/n Stand AP Integrated Antennas K Cnfg, 5 APs

AIR-AP1042-NK9-5 Price: 88,730 THB
Description: Cisco 1040 Access Point AIR-AP1042-NK9-5 802.11a/g/n Stand AP Integrated Antennas N Cnfg, 5 APs

AIR-AP1042-PK9-5 Price: 88,730 THB
Description: Cisco 1040 Access Point AIR-AP1042-PK9-5 802.11a/g/n Stand AP Integrated Antennas P Cnfg, 5 APs

AIR-AP1042-SK9-5 Price: 88,730 THB
Description: Cisco 1040 Access Point AIR-AP1042-SK9-5 802.11a/g/n Stand AP Integrated Antennas S Cnfg, 5 APs

AIR-AP1042-RK9-5 Price: 88,730 THB
Description: Cisco 1040 Access Point AIR-AP1042-RK9-5 802.11a/g/n Stand AP Integrated Antennas R Cnfg, 5 APs

AIR-LAP1041N-A-K9 Price: Get a Quote
Description: Cisco 1040 Access Point AIR-LAP1041N-A-K9 802.11g/n Fixed Unified AP; Int Ant; A Reg Domain

AIR-LAP1041N-E-K9 Price: 11,040 THB
Description: Cisco 1040 Access Point AIR-LAP1041N-E-K9 802.11g/n Fixed Unified AP; Int Ant; E Reg Domain

AIR-LAP1041N-P-K9 Price: 11,040 THB
Description: Cisco 1040 Access Point AIR-LAP1041N-P-K9 802.11g/n Fixed Unified AP; Int Ant; P Reg Domain

AIR-AP1041N-A-K9 Price: 11,040 THB
Description: Cisco 1040 Access Point AIR-AP1041N-A-K9 802.11g/n Fixed Auto AP; Int Ant; A Reg Domain

AIR-AP1041N-E-K9 Price: 11,040 THB
Description: Cisco 1040 Access Point AIR-AP1041N-E-K9 802.11g/n Fixed Auto AP; Int Ant; E Reg Domain

AIR-AP1041N-P-K9 Price: 11,040 THB
Description: Cisco 1040 Access Point AIR-AP1041N-P-K9 802.11g/n Fixed Auto AP; Int Ant; P Reg Domain

AIR-LAP1042N-K-K9 Price: 17,740 THB
Description: Cisco 1040 Access Point AIR-LAP1042N-K-K9 802.11a/g/n Fixed Unified AP; Int Ant; K Reg Domain

AIR-LAP1042N-N-K9 Price: 17,740 THB
Description: Cisco 1040 Access Point AIR-LAP1042N-N-K9 802.11a/g/n Fixed Unified AP; Int Ant; N Reg Domain

AIR-LAP1042N-P-K9 Price: 17,740 THB
Description: Cisco 1040 Access Point AIR-LAP1042N-P-K9 802.11a/g/n Fixed Unified AP; Int Ant; P Reg Domain

AIR-LAP1042N-S-K9 Price: 17,740 THB
Description: Cisco 1040 Access Point AIR-LAP1042N-S-K9 802.11a/g/n Fixed Unified AP; Int Ant; S Reg Domain

AIR-LAP1042N-T-K9 Price: 17,740 THB
Description: Cisco 1040 Access Point AIR-LAP1042N-T-K9 802.11a/g/n Fixed Unified AP; Int Ant; T Reg Domain

AIR-AP1042N-A-K9 Price: 17,740 THB
Description: Cisco 1040 Access Point AIR-AP1042N-A-K9 802.11a/g/n Fixed Auto AP; Int Ant; A Reg Domain

AIR-AP1042N-C-K9 Price: 17,740 THB
Description: Cisco 1040 Access Point AIR-AP1042N-C-K9 802.11a/g/n Fixed Auto AP; Int Ant; C Reg Domain

AIR-AP1042N-E-K9 Price: 17,740 THB
Description: Cisco 1040 Access Point AIR-AP1042N-E-K9 802.11a/g/n Fixed Auto AP; Int Ant; E Reg Domain

AIR-AP1042N-I-K9 Price: 17,740 THB
Description: Cisco 1040 Access Point AIR-AP1042N-I-K9 802.11a/g/n Fixed Auto AP; Int Ant; I Reg Domain

AIR-AP1042N-K-K9 Price: 17,740 THB
Description: Cisco 1040 Access Point AIR-AP1042N-K-K9 802.11a/g/n Fixed Auto AP; Int Ant; K Reg Domain

AIR-AP1042N-N-K9 Price: 17,740 THB
Description: Cisco 1040 Access Point AIR-AP1042N-N-K9 802.11a/g/n Fixed Auto AP; Int Ant; N Reg Domain

AIR-AP1042N-P-K9 Price: 17,740 THB
Description: Cisco 1040 Access Point AIR-AP1042N-P-K9 802.11a/g/n Fixed Auto AP; Int Ant; P Reg Domain

AIR-AP1042N-S-K9 Price: 17,740 THB
Description: Cisco 1040 Access Point AIR-AP1042N-S-K9 802.11a/g/n Fixed Auto AP; Int Ant; S Reg Domain

AIR-AP1042N-T-K9 Price: 17,740 THB
Description: Cisco 1040 Access Point AIR-AP1042N-T-K9 802.11a/g/n Fixed Auto AP; Int Ant; T Reg Domain

AIR-AP1042N-R-K9 Price: 17,740 THB
Description: Cisco 1040 Access Point AIR-AP1042N-R-K9 802.11a/g/n Fixed Auto AP; Int Ant; R Reg Domain

AIR-LAP1042N-R-K9 Price: 17,740 THB
Description: Cisco 1040 Access Point AIR-LAP1042N-R-K9 802.11a/g/n Fixed Unified AP; Int Ant; R Reg Domain

AIR-LAP1042-RK9-10 Price: 177,500 THB
Description: Cisco 1040 Access Point AIR-LAP1042-RK9-10 802.11a/g/n Fixed Unified AP; Int Ant; R Reg Domain, 10 APs

AIR-LAP1042-AK9-10 Price: 177,500 THB
Description: Cisco 1040 Access Point AIR-LAP1042-AK9-10 802.11a/g/n Fixed Unified AP; Int Ant; A Reg Domain, 10 APs

AIR-LAP1042-CK9-10 Price: 177,500 THB
Description: Cisco 1040 Access Point AIR-LAP1042-CK9-10 802.11a/g/n Fixed Unified AP; Int Ant; C Reg Domain, 10 APs

AIR-LAP1042-EK9-10 Price: 177,500 THB
Description: Cisco 1040 Access Point AIR-LAP1042-EK9-10 802.11a/g/n Fixed Unified AP; Int Ant; E Reg Domain, 10 APs

  |  
Powered by Webiz!
networksure.co.th
networksure.co.th
networksure.co.th
381048
296474
3 December 2013
20 August 2018

฿

-

payment-credits


URL เชื่อมต่อ

ใส่ url ที่ต้องการเชื่อมต่อ เมื่อคลิกที่รูปภาพ

@bizshop.asia

@bizshop.asia

@networksure.co.th

รอชำระเงิน

รอชำระเงิน

ชำระแล้ว